Välkommen

Övermalax skola är en medelstor byskola i Malax kommun med 125 elever. I skolan jobbar åtta klasslärare, en timlärare/rektor, en timlärare, två speciallärare och sex elevassistenter. Därtill har vi eget skolkök, vaktmästare, städerskor och bibliotek.

Skolan byggdes 1970 och har genomgått ett flertal renoveringar, den senaste år 2004. Som mest har skolan haft 163 elever, nu har elevantalet legat kring 100 några år. Elevprognosen visar dock att elevantalet på sikt kommer att öka igen.

Från läsåret 2015-16 delar vi utrymmen med finska skolan i Malax (Maalahden suomenkielinen koulu).

Skolans Facebook-sida: www.facebook.com/overmalaxskola

 

 


 


Händelsekalender

 


Kontakt

Övermalax skola

Kvarngränd 8
66140 Övermalax


050-3060123 (rektor)
040-6507987 (lärarrum)
040-6507986 (köket)

E-post

omalaxls@malax.fi

fornamn.efternamn@malax.fi